Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài xích 17 (có đáp án): Chiến tranh quả đât thứ hai (1939 - 1945) (phần 3)

Câu 31.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 17 phần 2

Chiến dịch làm sao của Liên Xô sẽ đánh chảy đạo quân trung tâm vượt trội nhất của Đức?

A. Chiến dịch giải tỏa Xta-lin-grát.

B. Chiến dịch giải hòa Bê-lô-rút-xi-a.

C. Chiến dịch hóa giải Lát-vi-a.

D. Chiến dịch giải hòa Mát-xcơ-va.

Hiển thị đáp án

A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, bài trừ thành phô Hi-rô-si-ma.

B. Hồng quân Liên Xô vượt mặt một triệu quân quan liêu Đông của Nhật.

C. Quả bom nguyên tử đồ vật hai của Mĩ thả xuống phá hủy thành phố Na-ga-sa-ki.

D. Nhật bản chấp dấn đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

Hiển thị đáp án

Câu 33. vì chưng sao Anh cùng Pháp bắt buộc chịu một phần trách nhiệm trong Chiến tranh trái đất thứ hai?

A. Anh và Pháp không chịu mở trận mạc thứ nhị ở châu Âu để chống phát xít.

B. Anh và Pháp làm ngơ trước họa tấn công của phát xít.

C. Anh và Pháp thực hiện cơ chế nhượng cỗ phát xít.

D. Anh và Pháp lừ đừ đứng về phe Đồng minh kháng phát xít.

Hiển thị đáp án

Câu 34. Trận làm phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) ra mắt trong khoảng thời gian nào?

Hiển thị đáp án

Câu 35. thành phố hà nội Rô-ma của I-ta-li-a bị quân Đồng minh chiếm đóng vào thời gian

A. Mon 9-1943.B. Tháng 12-1943.

C. Tháng 6-1944.D. Tháng 8-1944.

Hiển thị đáp án

Câu 36. mon 4-1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây bởi việc xâm lăng đầu tiên những nước

A. Anh với Pháp.

B. Hà Lan cùng Bỉ.

C. Đan Mạch với Na Uy.

D. Hà Lan, Bỉ, Lúc-xăm-bua.

Hiển thị đáp án

Câu 37. lúc Đức tấn công vào nước Pháp, quân Pháp pk bao lâu thì bị bại trận?

A. Bố tuần.B. Tứ tuần.

C. Năm tuần.D. Sáu tuần.

Hiển thị đáp án

A. Hiệp ước che chở chung châu Âu.

B. Hiệp cầu Brét Litốp.

C. Hiệp ước không xâm chiếm nhau.

D. Hiệp ước liên anh quân sự.

Hiển thị đáp án

Câu 39. tháng 9-1940, Hiệp cầu Tam cường Đức, I-ta-li-a, Nhật bản được kí kết tại

A. Rô-ma.B. Tô-ki-ô.

C. Giơ-ne-vơ.D. Béc-lin.

Hiển thị đáp án

Câu 40. trong thời gian 1940 - 1941, Hít-le vẫn khôn khéo lôi cuốn được những nước nào ở Đông Âu gia nhập Hiệp ước Tam cường?

A. Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Bun-ga-ri.

B. Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Bun-ga-ri.

C. Ru-ma-ni, ba Lan, Tiệp Khắc.

D. Ru-ma-ni, An-ba-ni, Bun-ga-ri.

Hiển thị đáp án

Câu 41. Vào thời gian nào Đức mở cuộc tấn công "chớp nhoáng" vào bờ cõi Liên Xô?

Hiển thị đáp án

Câu 42. vào "chiến tranh chớp nhoáng" của mình, Đức dự định đánh bại Liên Xô trong mấy tuần?

A. Trường đoản cú sáu mang lại tám tuần.

B. Từ tám đến mười tuần.

C. Từ nhị đến bốn tuần.

D. Từ cha đến sáu tuần.

Hiển thị đáp án

Câu 43. hạm quân của nước như thế nào bị thiệt sợ nặng nề độc nhất ở trận Trân Châu cảng?

A. Hạm quân Anh.B. Hạm đội Pháp

C. Hạm chiến Nhật.D. Hạm đội Mĩ.

Hiển thị đáp án

Câu 44. Khi cuộc chiến tranh Thái bình dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc xâm lăng khu vực nào?

A. Tây tỉnh thái bình Dương.B. Đông phái mạnh Á.

C. Tây-nam Á.D. Bắc Á.

Hiển thị đáp án

Câu 45. bởi sao năm 1933, Đức cùng Nhật đang rút thoát ra khỏi Hội Quốc liên?

Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử lớp 11 bài xích 17: Chiến tranh trái đất thứ nhì (1939-1945) bao gồm đáp án vừa đủ các mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 17.


I. NHẬN BIẾT

Câu 1. Đầu những năm 30 của cầm kỷ XX, những nước phân phát xít Đức, Italia và Nhật bạn dạng đã links với nhau thành hòa hợp phát xít, được điện thoại tư vấn là

A. Phe Hiệp ước.

B. Phe Liên minh.


Đáp án: C

Giải thích:

Đầu trong thời điểm 30 của gắng kỷ XX, những nước phân phát xít Đức, Italia với Nhật bạn dạng đã liên kết với nhau thành đoàn kết phát xít, được hotline là trục Beclin - Rôma - Tôkiô.


Câu 2. Năm 1937 diễn ra sự kiện lịch sử gì có liên quan đến Đức, Italia và Nhật Bản?

A. Trục Beclin - Rôma - Tôkiô được thành lập.

B. Nhật bản mở rộng chiến tranh ở châu Á - thái bình Dương.

C. Đức mở rộng chiến tranh sinh hoạt châu Âu.

D. Đức, Italia cùng Nhật bạn dạng rút thoát khỏi Hội Quốc liên.


Câu 3. sau thời điểm Đức đánh bố Lan, hồ hết nước làm sao tuyên chiến cùng với Đức?

A. Anh cùng Pháp.

B. Anh, Pháp với Mĩ.

C. Liên Xô, Anh, Pháp cùng Mĩ.

D. Anh, Pháp, bố Lan, Mĩ.

Hiển thị giải đáp

Câu 4. họp báo hội nghị Muy-ních được tập trung vào thời gian nào?

Hiển thị lời giải

Câu 5. Nước nào dưới đây không tham gia hội nghị Muy-ních?

A. Anh.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Đức.

Hiển thị lời giải

Câu 6. Hít-le gây ra vụ Xuy-đét để thôn tính nước nào?

A. Ba Lan.

B. Tiệp Khắc.

C. Italia .

D. U-crai-na.

Hiển thị đáp án

Câu 7. một trong những năm 30 của cố kỉ XX, phe “Trục” được ra đời gồm các nước

A. Đức, Liên Xô, Anh.

B. Đức, Italia, Nhật Bản.

C. Italia, Hunggari, Áo.

D. Mĩ, Liên Xô, Anh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Trong những năm 30 của nắm kỉ XX, phe “Trục” được sinh ra gồm những nước Đức, Italia, Nhật Bản.


A. Mĩ thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản.

B. Hồng quân Liên Xô đánh bại một triệu quân quan Đông của Nhật.

C. Nhật phiên bản chấp nhận đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Quân Đồng minh truy vấn kích phân phát xít Nhật.

Hiển thị giải đáp

Câu 9. trong Chiến tranh trái đất thứ hai (1939 - 1945), những đất nước đóng vai trò đưa ra quyết định trong việc phá hủy chủ nghĩa vạc xít là

A. Anh, Pháp, Mĩ.

B. Anh, Trung Quốc, Liên Xô.

C. Anh, Pháp, Trung Quốc.

D. Liên Xô, Mĩ, Anh.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Trong Chiến tranh trái đất thứ hai (1939 - 1945), những nước nhà đóng vai trò đưa ra quyết định trong việc hủy diệt chủ nghĩa phạt xít là Liên Xô, Mĩ, Anh.


A. Na-gôi-a, Tô-ki-ô.

B. Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki.

C. Tô-ki-ô, Ô-xa-ca.

D. Hi-rô-si-ma, Na-gôi-a.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:


Câu 11. tháng 8/1945, Chiến tranh quả đât thứ hai xong xuôi với sự thất bại trọn vẹn của

A. Phe Liên minh.

B. Phe Hiệp ước.

C. Phe phân phát xít.

D. Phe Đồng minh.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Tháng 8/1945, Chiến tranh quả đât thứ hai chấm dứt với sự thất bại trọn vẹn của phe vạc xít.


A. Phân phát xít Đức tấn công Ba Lan.

B. Chiến trận Đồng minh phòng phát xít ra đời.

C. Những nước Đồng minh mở mặt trận thứ hai ở Tây Âu.

D. Nhật phiên bản tấn công hạm chiến Mĩ làm việc Trân Châu cảng.

Hiển thị lời giải

II. Thông hiểu

Câu 13. Sự kiện nào khắc ghi Chiến tranh nhân loại thứ hai chấm dứt ở châu Âu?

A. Đức kí văn bản đầu sản phẩm không điều kiện.

B. Nhật phiên bản tuyên ba đầu hàng Đồng minh ko điều kiện.

C. Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống hai tp của Nhật Bản.

D. Liên Xô đánh bại đạo quân chủ lực của Nhật bản ở Đông Bắc Trung Quốc.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Sự kiện Đức kí văn phiên bản đầu sản phẩm không điều kiện đã ghi lại Chiến tranh nhân loại thứ hai ngừng ở châu Âu


Câu 14. Chiến tranh thế giới lần trang bị hai đồng ý bùng nổ gắn với việc kiện nào?

A. Đức xâm lăng Pháp.

B Đức xâm lăng Tiệp Khắc.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Trung Bình Môn Học Kỳ 1, Học Kỳ 2 Nhanh Nhất

C. Đức xâm lăng Ba Lan.

D. Đức xâm chiếm Anh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Chiến tranh thế giới lần sản phẩm hai bằng lòng bùng nổ gắn với sự kiện Đức xâm chiếm Ba Lan.


Câu 15. chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị lose bởi chiến thắng nào của Liên Xô?

A. Xta-lin-grat.

B. đuối -xcơ-va.

C. Lê-nin-grat.

D. Cuốc-xcơ.

Hiển thị lời giải

Đáp án: B

Giải thích:

Chiến lược “chiến tranh chớp nhoáng” của Đức bị thua trận bởi chiến thắng Mát -xcơ-va của Liên Xô


Câu 16. lý do khách quan tạo nên nước Đức ko thể triển khai được kế hoạch đổ xô vào Anh năm 1940 là

A. Quân team Đức đang suy yếu ớt do lấn chiếm nhiều nước làm việc châu Âu.

B. Anh gồm ưu cầm về ko quân và hải quân.

C. Liên Xô vẫn tuyên chiến với Đức ở mặt trận phía đông.

D. Hoa Kì bắt đầu viện trợ cho Anh.

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Lý vị khách quan tạo nên nước Đức không thể thực hiện được kế hoạch đổ xô vào Anh năm 1940 là Hoa Kì ban đầu viện trợ đến Anh.


Câu 17.Trận tiến công có ý nghĩa sâu sắc bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng ngự sang tấn công là

A. Trận Mát-xcơ-va .

B. Trận Cuốc-xcơ.

C. Trận X-ta-lin-grát.

D. Trận công phá Béc-lin.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Trận tấn công có chân thành và ý nghĩa bước ngoặt của Hồng quân Liên Xô chuyển từ phòng vệ sang tấn công là trận X-ta-lin-grát.


Câu 18. Trước lúc Chiến tranh quả đât thứ hai bùng phát (tháng 9/1939), những nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện cơ chế nhượng cỗ phát xít nhằm

A. Đẩy chiến tranh về phía Liên Xô.

B. Sẵn sàng cho việc thành lập và hoạt động phe Đồng minh.

C. Ngăn ngừa Đức tấn công Ba Lan.

D. Khuyến khích Nhật gây chiến tranh ở châu Á.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Trước khi Chiến tranh trái đất thứ hai nở rộ (tháng 9/1939), các nước đế quốc Anh, Pháp, thực hiện chế độ nhượng cỗ phát xít nhằm mục tiêu đẩy cuộc chiến tranh về phía Liên Xô.


Câu 19.Sự kiện buộc Mĩ phải dứt chính sách trung lập cùng tham gia Chiến tranh nhân loại thứ nhì là

A. Phân phát xít Đức tiến công Liên Xô.

B. Liên quân Anh - Mĩ giành thành công ở En Alamen.

C. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô nghỉ ngơi Xtalingrát.

D. Nhật bản bất ngờ tập kích địa thế căn cứ của Mĩ sinh hoạt Trân Châu Cảng.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Sự khiếu nại buộc Mĩ phải xong xuôi chính sách trung lập cùng tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai là Nhật phiên bản bất ngờ tập kích địa thế căn cứ của Mĩ sống Trân Châu Cảng.


Câu 20.Liên minh phòng phát xít hiện ra năm 1942 hay được gọi là gì?

A. Phe Trục.

B. Phe Đồng minh.

C. Phe Liên minh.

D. Phe Hiệp ước.

Hiển thị lời giải

Câu 21.Văn kiện quốc tế đánh dấu sự khẳng định của 26 giang sơn cùng nhau phòng chủ nghĩa vạc xít vào năm 1942 trên Oasinhtơn là

A. Tuyên ngôn của Đảng cùng sản.

B. Tuyên ngôn Nhân quyền cùng Dân quyền.

C. Tuyên ngôn Hòa bình.

D. Tuyên ngôn liên hợp quốc.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Văn kiện quốc tế ghi lại sự cam kết của 26 tổ quốc cùng nhau phòng chủ nghĩa phạt xít vào thời điểm năm 1942 tại Oasinhtơn là Tuyên ngôn liên hợp quốc.


A. Liên Xô sẽ giành chiến thắng hoàn toàn.

B. Chiến tranh ngừng hoàn toàn ở châu Âu.

C. Chiến tranh dứt hoàn toàn trên vậy giới.

D. Chủ nghĩa phạt xít bị hủy hoại hoàn toàn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:


Câu 23. nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ của Chiến tranh trái đất thứ nhị (1939 - 1945) là gì?

A. Cách biểu hiện thỏa hiệp, nhượng bộ chủ nghĩa vạc xít của những nước Anh, Pháp, Mĩ.

B. Xích míc giữa các nước đế quốc về vụ việc thị trường, trực thuộc địa.

C. Tác động ảnh hưởng của cuộc béo hoảng kinh tế tài chính thế giới (1929 - 1933).

D. Thể hiện thái độ thù ghét nhà nghĩa cộng sản của các nước đế quốc.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: B

Giải thích:

Nguyên nhân nâng cao dẫn tới sự bùng nổ của Chiến tranh trái đất thứ nhì (1939 - 1945) là: xích míc giữa những nước đế quốc về vấn đề thị trường, nằm trong địa.


Câu 24.Việc Nhật phiên bản đầu hàng không điều kiện có ý nghĩa như nạm nào?

A. Quân Nhật thiết yếu thức ngừng chiến đấu trên các mặt trận.

B. Chiến tranh trái đất thứ hai ngừng trên toàn thế giới.

C. Các nước ở trong địa của Nhật được giải phóng.

D. Khẳng định sức mạnh của Liên Xô và Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Việc Nhật phiên bản đầu mặt hàng không đk có ý nghĩa: chiến tranh thế giới thứ hai xong xuôi trên toàn nạm giới.


III. Vận dụng

Câu 25. cơ chế nhượng bộ của Anh với Pháp tại họp báo hội nghị Muy-ních đã có tác động đến Chiến tranh quả đât thứ nhì là

A. Cứu được tình thế chủ quyền ở châu Âu.

B. đè bẹp âm mưu mở rộng cuộc chiến tranh của phạt xít.

C. Hạn chế quá trình dẫn mang đến Chiến tranh trái đất thứ hai.

D. Khuyến khích những nước phạt xít tăng cường chiến tranh xâm lược.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Chính sách nhượng cỗ của Anh với Pháp tại họp báo hội nghị Muy-ních vẫn có tác động đến Chiến tranh quả đât thứ nhì là khuyến khích những nước vạc xít tăng nhanh chiến tranh xâm lược.


Câu 26. Điểm chung cơ phiên bản giữa nhì khối đế quốc: khối Anh, Pháp, Mĩ cùng khối phân phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật bản là gì?

A. Coi Liên Xô là quân thù cần tiêu diệt.

B. Thực hiện đường lối thỏa hiệp, nhượng bộ Liên Xô.

C. Tiến hành đường lối đối nước ngoài trung lập.

D. Gồm tiềm lực mạnh về kinh tế tài chính nhưng lại sở hữu ít nằm trong địa.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Điểm phổ biến cơ phiên bản giữa nhì khối đế quốc: khối Anh, Pháp, Mĩ và khối phân phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật bạn dạng là coi Liên Xô là quân thù cần tiêu diệt.


Câu 27. Điểm tương đồng về lý do sâu xa dẫn tới việc bùng nổ của hai trận đánh tranh nhân loại là gì?

A. Tứ tưởng thù ghét công ty nghĩa cùng sản của những nước Mĩ, Anh, Pháp.

B. Xích míc giữa các nước đế quốc về vụ việc thị trường, thuộc địa.

C. Xích míc giữa nhân dân những nước trực thuộc địa với những nước đế quốc, thực dân.

D. Lực lượng phân phát xít thắng nỗ lực và lên vắt quyền ở một số nước Âu - Mĩ.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Điểm tương đương về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của hai trận chiến tranh trái đất là: mâu thuẫn giữa những nước đế quốc về vụ việc thị trường, thuộc địa.


Câu 28. nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về Chiến tranh trái đất thứ nhị (1939 - 1945)?

A. Chiến tranh dứt mở ra thời kì cải tiến và phát triển mới của lịch sử vẻ vang thế giới.

B. Liên Xô giữ lại vai trò đặc biệt quan trọng quan trọng đối với việc tàn phá chủ nghĩa vạc xít.

C. Là cuộc chiến tranh mập nhất, tàn khốc nhất trong lịch sử hào hùng nhân loại.

D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đồng minh.

Hiển thị đáp án

Câu 29: sau thời điểm xé quăng quật Hoà cầu Véc-xai, nước Đức vạc xít hướng đến mục tiêu gì?

A. Chuẩn bị xâm lược những nước Tây Âu.

B. Sẵn sàng đánh bại Liên Xô.

C. Ra đời một nước Đại Đức bao gồm toàn bộ châu Âu.

D. Sẵn sàng chiếm vùng Xuy-đét với Tiệp Khắc.

Hiển thị câu trả lời

Câu 30: Đạo pháp luật trung lập (8-1935) của cơ quan chỉ đạo của chính phủ Mĩ đang thể hiện chủ yếu sách

A. Ko can thiệp vào tình trạng các nước phạt xít

B. Ko can thiệp vào các sự kiện ở châu Âu

C. Ko can thiệp vào những sự khiếu nại xảy ra bên phía ngoài châu Mĩ

D. Ko can thiệp vào cuộc chiến giữa nhà nghĩa cộng sản và công ty nghĩa vạc xít

Hiển thị giải đáp

Câu 31: Liên Xô đã có thái độ ra làm sao với những nước phá xít?

A. Coi nhà nghĩa vạc xít là người thù nguy hại và ngay mau chóng tuyên chiến với phát xít Đức

B. Coi công ty nghĩa vạc xít là công ty đối tác trong trận đánh chống các nước đế quốc Anh, Pháp, Mĩ

C. Lúng túng chủ nghĩa phát xít là người thù nguy hại nên nhân nhượng với các nước phạt xít

D. Coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy khốn nên công ty trương liên kết với những nước Anh, Pháp để kháng phát xít và nguy cơ tiềm ẩn chiến tranh.

Hiển thị giải đáp

Câu 32: Tại họp báo hội nghị Muyních (Đức), Anh và Pháp đã có động thái như thế nào?

A. Lôi kéo đoàn kết hạn chế lại chủ nghĩa vạc xít, kiên quyết bảo đảm an toàn vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

B. Liên tiếp nhân nhượng Đức, trao mang lại đức vùng Xuyđét của Tiệp Khắc

C. Cắt 1 phần lãnh thổ của nhì nước mang đến Đức để Đức tiến công Liên Xô

D. Ra quyết định liên kết với Liên Xô ngăn chặn lại Đức và Italia.

Hiển thị đáp án

Câu 33: Chiến tranh nhân loại thứ hai nở rộ vào hánh 9-1939, với sự kiện mở đầu là

A. Quân nhóm Đức tiến công Ba Lan

B. Anh, Pháp tuyên chiến cùng với Đức

C. Đức tiến công Anh, Pháp

D. Đức tiến công Liên Xô

Hiển thị câu trả lời

Câu 34: Thái độ của các nước Anh, Pháp so với các hành vi của đoàn kết phát xít?

A. Liên kết với Liên Xô để phòng phát xít.

B. Nhượng cỗ thỏa hiệp phân phát xít.

C. Xem là kẻ thù nguy hại nhất.

D. Trung lập với các chuyển động diễn ra bên phía ngoài lãnh thổ.

Hiển thị đáp án

Câu 35: Chiến tranh thế giới thứ nhị bùng nổ bởi lí do đa số nào bên dưới đây?

A. Do mâu thuẫn giữa những nước đế quốc về vấn đê nằm trong địa.

B. Cách biểu hiện thù ghét công ty nghĩa cộng sản của Đức, Anh, Pháp, Mĩ.

C. Nước Đức muốn báo thù đối với hệ thống Hoà cầu Véc-xai - Oasinhtơn.

D. Cơ chế trung lập của nước Mĩ đề phân phát xít được tự do hành động.

Hiển thị lời giải

Câu 36: Chiến tranh nhân loại thứ hai bùng nổ từ lí vị trực tiếp nào dưới đây?

A. Đức làng mạc tính Tiệp Khắc khiến cho Anh, Pháp yêu cầu tuyên chiến.

B. Đức tân công ba Lan buộc Anh, Pháp tuyên chiến với Đức.

C. Thái tử Áo - Hung bị sát hại buộc Áo - Hung tuyên chiến với Xéc-bi.

D. Nhật tấn công Trân Châu cảng khiến Mĩ tuyên chiến với hợp lại thành phát xít.

Hiển thị câu trả lời

Câu 37: Sự khiếu nại nào dưới đây lảm phả sản planer “Chiến tranh chớp nhoáng” của Đức vào Chiến tranh quả đât thứ hai?

A. Trận Mát-xcơ-va (12 - 1941).

B. Trận Xta-lin-grat (11 - 1942).

C. Trận En A-la-men (10 - 1942)

D. Trận Cuốc-xcơ (8 - 1943)

Hiển thị câu trả lời

Câu 38: Sự khiếu nại nào bên dưới đây đánh dấu Chiến tranh quả đât thứ hai kết thúc?

A. Liên Xô đánh bại đạo quân nòng cốt của Nhật ngơi nghỉ Đông Bắc Trung Quốc.

B. Mĩ ném 2 trái bom nguyên tử xuống hai tp của Nhật.

C. Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện.

D. Đức kí văn khiếu nại đầu mặt hàng quân Đồng minh.

Hiển thị giải đáp

Câu 39: cuộc chiến tranh Thái bình dương bùng nổ sau sự khiếu nại nào dưới đây?

A. Trận En A-la-men (10 - 1942).

B. Trận Xta-lin-grat (11 - 1942).

C. Trận Béc-lin (4 - 1945).

D. Trận Trân Châu cảng (12 - 1941).

Hiển thị câu trả lời

Câu 40: Lực lượng lao động chính trong việc phá hủy chủ nghĩa phát xít vào chiến tranh thế giới thứ nhì là:

A. Liên Xô.

B. Anh, Mĩ.

C. Anh, Mĩ, Liên Xô.

D. Anh, Pháp, Mĩ, Liên Xô.

Hiển thị câu trả lời

Trắc nghiệm bài xích 18: Ôn tập lịch sử vẻ vang thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 mang lại năm 1945) gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 19: Nhân dân nước ta kháng chiến kháng Pháp xâm chiếm (Từ năm 1858 cho trước năm 1873) có đáp án

Trắc nghiệm bài xích 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc đao binh của nhân dân ta từ thời điểm năm 1873 cho năm 1884. Công ty Nguyễn đầu hàng bao gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 21: trào lưu yêu nước phòng Pháp của dân chúng Việt Nam giữa những năm cuối gắng kỉ XIX tất cả đáp án

Trắc nghiệm bài 22: thôn hội nước ta trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp tất cả đáp án


Tham khảo các loạt bài Trắc nghiệm lớp 11 khác:


Bài viết cùng lớp new nhất

1 22974 lượt xem
download về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

trình làng
liên kết
cơ chế
kết nối
nội dung bài viết mới tuyệt nhất
Thông tin điều khoản
Tổng hợp kỹ năng và kiến thức
tuyển chọn sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới độc nhất
Thi demo THPT nước nhà
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />