Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 tự vòng 1 cho vòng 19 giúp những em học sinh lớp 3 tham khảo, ôn tập thật tốt để sẵn sàng cho hội thi Giải Toán qua mạng mạng internet năm học tập 2022 - 2023 đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 10 vòng 2


Đề thi Violympic Toán lớp 3 bao gồm các dạng bài xích tập trường đoản cú cơ bản tới nâng cao, thuộc những dạng như điền số say mê hợp, tìm cặp bởi nhau, thu xếp theo thiết bị tự tăng dần, tính nhẩm... Qua đó, những em vẫn rèn luyện thật xuất sắc kỹ năng giải Toán, biết cách phân chia thời gian làm bài bác cho phù hợp để đạt kết quả như ước ao muốn:


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 1

Bài 1: Chọn liên tiếp các ô có mức giá trị tăng dần.

Bài 2: Đi kiếm tìm kho báu

1. Điền số thích hợp vào nơi (...) 139 = 100 + ....... + 9

2. 5 thời gian trước bố 46 tuổi. Cha hơn nhỏ 28 tuổi. Hỏi hiện thời con bao nhiêu tuổi?......

3. Điền dấu >,

5.Khối lớp 4 bao gồm 415 học sinh,khối lớp 3 tất cả 362 học tập sinh.Hỏi cả 2 khối có bao nhiêu học sinh?.........

Bài 3: Hãy điền số tương thích vào nơi .... Nhé !

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 2

Bài 1: tra cứu cặp bằng nhau.Bài 2:Vượt chướng ngại vật.

1.Điền lốt >, Bài 3: Cóc xoàn tài ba.

1. 152 là số tức thì sau của số nào? (A. 141, B. 142, C. 151, D. 153)

2. Số liền trước của số 239 là số như thế nào (A. 240, B. 229, C. 238, D. 139)

3. Số có bảy trăm,bốn đơn vị chức năng và 2 chục được viết là (A. 427, B.247,C.724,D. 742)

4. Tìm 1 số biết khi đem số đó chia cho 4 rồi cộng 82 thì được công dụng là 91

(A. 36, B. 24, C. 32, D. 28)

5. Khối lớp 3 gồm 312 học sinh,khối lớp 4 có rất nhiều hơn khối lớp cha 45 học sinh.Hỏi khối lớp 4 tất cả bao nhiêu học sinh. (A. 365, B. 358, C. 357, D. 359)

6. một nhóm đồng diễn thể dục có 152 nam,106 nữ.Hỏi đội đồng diễn thể dục tất cả bao nhiêu

người. (A. 258, B. 248, C. 208, D. 268)

7. bạn Giang học hỏi được 138 nhỏ tem.Bạn Minh sưu tầm được 227 bé tem.Vậy cả 2 bạn sưu tầm được số bé tem là.(A. 351, B. 365, C. 355, D. 361)

8. Thùng dầu thứ 1 có 287 lít dầu.Thùng dầu thứ hai có 462 lít dầu.Vậy cả hai thùng đựng số lít dầu là. (A. 649, B. 644, C. 744, D. 749)

9. Tam giác ABC tất cả cạnh AB dài 242 cm,cạnh BC nhiều năm 283 cm,cạnh CA nhiều năm 234 cm.Chu vi tam giác ABClà. (A. 759cm, B. 779cm, C. 7749cm, D. 769 cm)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3

Bài 1: sắp xếp theo trang bị tự tăng dần.4. Chị em mua 4 lọ hoa,mỗi lọ người mẹ cắm 6 bông hoa.Hỏi bà mẹ đã cắm tất cả bao nhiêu bông hoa?.........

5. Hòa,Minh và Lâm mỗi chúng ta đều cài đặt 6 quyển vở,riêng Trung cài đặt 8 quyển vở.Hỏi cả 4 bạn oder bao nhiêu quyển vở?........

6. Tam giác ABC bao gồm chu vi bằng 249 cm. Biết cạnh AB dài 65 cm, cạnh BC nhiều năm 94 cm. Tình độ lâu năm cạnh CA?.......

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

1.

*
của 12 kilogam là .......kg

2.

*
 của 15 phút là ...... Phút

3.

*
của 60 giây là .......giây

4.

*
của 42 tiếng là .......giờ

5. Từng thùng dầu chứa 21 lít dầu.Hỏi 4 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?.......

Xem thêm: Hình ảnh cây tóc tiên

6.Tính: 23 × 2 = ........

7. Tính: 11 × 5 = ........

8. Mỗi học tập sinh tốt được thưởng 20 quyển vở.Hỏi 4 học tập sinh xuất sắc được thưởng bao nhiêu quyển vở?........

9. Mỗi học sinh mua 25 chiếc bút bi.Hỏi 4 học viên mua từng nào chiếc cây viết bi?.......

10. Tính: 92 × 5= ........

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 5

Bài 1: thu xếp theo vật dụng tự tăng dần.

Bài 2: Đi tìm kho báu

1. Minh cần sử dụng 1/3 thời hạn trong ngày để học tập. Vậy thời gian học của Minh trong một ngày là .....giờ.

2. Bà mẹ mua về 42 trái cam,mẹ chia cho các đĩa mỗi đĩa 6 quả. Số đĩa cam mẹ chia được là ....... đĩa.

3. Đàn gà nhà chưng Loan có tất cả là 48 con, biết số kê mái bởi 1/6 số gà của cả đàn.Vậy nhà bác bỏ Loan bao gồm số gà mái là ......... Con.

4. Bây giờ con 12 tuổi và bởi 1/3 tuổi mẹ.Hỏi 2 năm nữa bà bầu ........ Tuổi

5. Minh vội vàng được 64 bông hoa, số hoa lá Minh vội vàng được bởi 1/3 số hoa chị gấp. Hỏi chị vội được .......... Bông hoa

6. Số bi của Bình bằng 1/3 số bi của An ít hơn 3 viên.Hỏi Bình bao gồm ...... Viên bi,biết rằng An bao gồm 30 viên bi.

7. 84 phân tách 4 rồi nhân với 5 thì bằng:.........

Bài 3: Cóc vàng tài ba.

1.a : 4 = 5 (dư 2) vậy a là (A. 18, B. 22, C. 13, D. 28)

2. Kho đầu tiên có 234 kilogam gạo, kho thứ 2 có 342 kg gạo. Cả 2 kho bao gồm số gạo là

(A. 576kg, B. 676kg, C. 566kg, D. 467kg)

3.Cho những số 546,465,564,456. Search số lớn nhất(A. 546 , B. 465, , C. 564 , D.456)

4. đơn vị Mai chiếm được 56 bắp ngô, số ngô công ty Loan thu được rất nhiều hơn bên Mai 18 bắp. Vậy đơn vị Loan thu được (A. 38bắp, B. 74 bắp, C. 64 bắp, D.48 bắp)


5. Tam giác ABC gồm độ nhiều năm 3 cạnh AB, BC, CA theo lần lượt là 24cm, 35cm, 25cm.Chu vi tam giác ABC là

(A. 84cm, B. 60cm, C. 74cm, D. 94cm)

6. Trong số số 24,51,62,77 số phân chia cho 5 tất cả số dư lớn nhất là số (A. 51, B. 77, C. 24, D. 62)

7. 99: 5 gồm số dư là (A. 1, B. 3, C. 4, D. 2)

8. Độ nhiều năm đương gấp khúc MNPQ là

(A. 443cm, B. 432cm, C. 323cm, D. 337cm)

9. Trong số số 17,20,25,27 số phân tách cho 3 dư 1 là số (A. 17 , B. 20 , C. 25 , D. 27 )

10. Tìm y biết y x 5 – 5 = 5 (A. Y = 10 , B. Y = 2 , C. Y = 1 , D. Y = 0 )

11. Hãy cho thấy từ 10 đến 20 có toàn bộ mấy số không phân chia hết mang lại 3.

(A. 6, B. 3, C. 7, D. 8)

12. Trong những số 43, 60, 72,88 số phân chia hết mang lại 5 dư 2là (A. 43, B. 60, C. 72, D. 88)

13. Hãy cho biết từ 10 đến đôi mươi có toàn bộ mấy số không phân tách hết đến 2 (A. 6, B. 3, C. 7, D. 8)

14. Số a là số nhỏ nhắn nhất nhưng mà 88 – a ta được số chia hết đến 5 vậy a (A. 4, B. 2, C. 3, D. 8)

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 6 VÒNG 2 Đề thi số 1:Câu 1:(18)(19) (21 ) (20 )Câu 2: (1)(7)(5)(3)Câu 3:(8) (6) (10)(4)1Câu 4:(7)(9)(10)(8)Câu 5:Câu 6: Câu 6: (50) (17) ( 16) ( ... ( 16) ( 45)Câu 7:(30) 40 ( 60 )( 20 ) 2 Câu 8: (2) ( 3 )( 4 ) (5)Bài thi số 2: vượt chương hổ hang vật
Câu 1:Câu 2: Câu 3:Câu 4:Câu 5:3Câu 6: Câu 7:Câu 8:Câu 9:Bài thi số 3: Điền hiệu quả thích ... Chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2. Số phần tử của tập Q là Câu 12: mang đến hai tập phù hợp A = 1; 2; 3; 4; 5; 6 và B là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên lẻ, to hơn 2. gọi C là 1 tập hợp bé nào đó...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 10 VÒNG 2 bài thi số 1: bài xích thi số 2: Câu 1:1Câu 2: Câu 3: 2 Câu 4:Câu 5:3Câu 6:Câu 7:Câu 8:4Câu 9:Câu 10: Câu 11:5 ...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 5 - VÒNG 9 bài bác thi số 1 : bố trí theo thiết bị tự tăng đột biến Bài thi hàng đầu : Đỉnh núi trí tuệ thắc mắc 1: 11018 19 144132717 5 1216 9 6203 15 811 ... 15, 57 = 182 ,53 câu hỏi 13: 1 25% của160 = 160 x 1 25% = 200Câu hỏi 14: 62 ,5% của một vài bằng 51 ,6 25 thì số chính là . 51 ,6 25 : 62 ,5 x 100 = 82,6 hoặc: 51 ,6 25 : 62 ,5% = 82,6 câu hỏi 15: 25% ... 25% của 1= câu hỏi 9: 1 25% của160 = câu hỏi 10: 62 ,5% của một số trong những bằng 51 ,6 25 thì số sẽ là .Câu hỏi 11: 26,8 + 13,2 : 0, 25 = 26,8 + 52 ,8 = 79, 6Câu hỏi 12: 198 ,1 34,6 ì 0, 45 = 198 ,1...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 5 VÒNG 3 bài thi hàng đầu : Đi tìm kho báu Câu 1:= 188Câu 2:Bài giải: Xét mẫu mã số: - mẫu số đầu dãy: 6 x 2 = 12 chủng loại số cuối hàng : 99 : 6 = 16 ( dư 3) ... Hạng vừa lòng : (96 – 12) : 6 + 1 = 15 Đáp số: 15 Câu 3: bài xích giải: Số lẻ trang bị 3 là : 9 75 : 5 = 1 95 Số bé dại nhất của 5 số kia : 1 95 – đối kháng = 1 93 Câu 4:Bài giải: giả dụ thừa số trước tiên giảm đi 1 solo ... Lời: 25 fan trong một ngày đào được m.Tóm tắt: 10 fan : 36 m mương 25 fan : …. M mương 25 tín đồ gấp 10 tín đồ số lần là: 25: 10 = 5/ 2 ( lần) 25 bạn đào được số m mương là: 36 x 5/ 2 =...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNGLỚP 6 - VÒNG 4 bài thi số 1:Câu 1 : công dụng của phép tính : 45 . 16 1728 45 .15−+= …………………………Câu 2 : Cho bố điểm A, B, C thuộc nằm trên một mặt đường ... Còn viết được dưới dạng ra sao : ……….Câu 5 : công dụng của phép tính : 168 . 168 168 .58110−= …………………………Câu 6 : Tích của nhị số thoải mái và tự nhiên sẽ đổi khác như cố gắng nào trường hợp thêm chữ số 0 vào mặt ... , biết: . Hiệu quả là Câu 3: Tính: 3200 : 40 . 2 = Câu 4: chia 1 26 cho một trong những ta được số dư là 25. Số phân tách là Câu 5: tìm kiếm , biết: . Kết quả là Câu 6: search , biết: . Công dụng là Câu 7: tra cứu ,...
*

... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 4 bài bác thi tiên phong hàng đầu : Khỉ bé thông thái
Câu hỏi 1:Câu hỏi 2:Câu hỏi 3: câu hỏi 4: thắc mắc 5:Câu hỏi 6:Câu hỏi ... Hỏi 13: thắc mắc 14: bài thi số 2 : Vượt vật cản vật
Câu hỏi 1: 0 câu hỏi 2: 60Câu hỏi 3: bài xích giải: Độ dài đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm)Đáp số: 90 cm
Câu hỏi 4: Đáp ... Đáp số: 36 câu hỏi 5: = 192Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệ
Câu hỏi 1: 9 thắc mắc 2: = 5Câu hỏi 3: = 10; câu hỏi 4: 3 câu hỏi 5: 84 thắc mắc 6: 80Câu hỏi 7: 72Câu hỏi 9: 46 0 ; Câu...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 - VÒNG 9 bài bác thi số 1 : dứt phép tính đúng
Câu hỏi 1 : thắc mắc 2 : câu hỏi 3 : câu hỏi 4 : câu hỏi 5 : Câu ... = a. 1Câu hỏi 3 : = c/ 120Câu hỏi 4 : b/ 99 h/s
Câu hỏi 5 : = c/ 124 dư 3 thắc mắc 6 : = a/ 6Câu hỏi 7 : =d/ 39 8Câu hỏi 8 : = c/ 38 tuổi
Câu hỏi 9 : = d/ 63 ... Thắc mắc 9: câu hỏi 10 : câu hỏi 1 1: bài xích thi số 2: Hãy điền số phù hợp vào nơi Câu 1: Tính: Câu 2: Tính: Câu 3: Tính: Câu 4: Tính: Câu 5: có 54 loại cốc, chia đông đảo vào 9 hộp. Hỏi...
... ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 VÒNG 3 bài bác thi hàng đầu : tìm cặp bằng nhau1h20 5 4,538 5
4 2,805 5
6 1,320 2
7 4,771 16

hỗ trợ khách mặt hàng giúp sức trình làng